Tiedot: Sivumme käyttää evästetiedostoja tarkoituksena palvelujen toteuttaminen tietosuojapolitiikan mukaisesti. Voit määrittää evästetiedostojen säilyttämisehdot selaimessasi.

Vastuuvapauslauseke

  • Myyjä ei vastaa sopimuksen puutteellisesta tai virheellisestä täyttämisestä, jos se johtuu ylivoimaisesta esteestä.
  • Tilaaja vastaa seurauksista, jotka johtuvat Tilaajan Sääntöjä vastaan tekemästä tilauksesta, tai Myymälän rekisteröimislomakkeen virheellisestä täyttämisestä.
  • Teknillisistä syistä Myymälän MaxBeads.fi Tuotteiden valokuvat voivat poiketa hieman tuotteiden todellisesta ulkonäöstä.
  • Myyjä pitää huolta siitä, että tarjotut Tuotteet edustaisivat parasta laatua. Myymälän tarjoamat tuotteet (erityisesti puolivalmisteet) saattavat sisältää nikkeliä tai lyijyä. Henkilöiden, jotka ovat allergisia näille aineille, ei tule käyttää tuotteitamme.
  • Myymälän tarjoamat tuotteet eivät ole leluja. Lapset eivät saa käyttää niitä.
  • Myyjän tarjoamat Tuotteet voivat menettää fyysiset ja kemialliset ominaisuutensa (esim. väriä, muotoa) auringonvalon, ilman tai veden vaikutuksesta. Tuotteet voivat myös olla vuorovaikutuksessa muiden aineiden tai materiaalien (esim. kankaiden) kanssa, joten joissakin tapauksissa tuotteitamme ei suositella käytettäväksi. Henkilöiden, jotka eivät ole varmoja tuotteen käytöstä, on otettava yhteyttä Myyjään.